Werkwijze

Rooij Consultancy verleent ondersteuning bij het inrichten en verbeteren van de werkprocessen. Dit houdt in dat zij kan optreden als (bege)leider, coördinator, coach, planner, projectbureau, facilitator, enzovoort. De medewerkers worden zelf zoveel mogelijk bij het uitvoerende werk betrokken. Uitgangspunt hierbij is hun kennis en kunde te benutten en te optimaliseren. Daarmee groeit tevens hun betrokkenheid en veranderingsbereidheid. Samen met het management en de medewerkers worden de volgende fasen doorlopen:

 
 
 
 De werkprocessen zijn - na definiëring er van - te verbeteren op de volgende 3 gebieden:

 
   
 


Bovengenoemde gefaseerde werkwijze is gebaseerd op Business Process Improvement (BPI). BPI is een systematische methodologie, ontwikkeld om de organisatie te helpen om snel en structureel significante vorderingen te maken in de wijze waarop de werkprocessen functioneren. Het richt zich op het elimineren van verspilling en bureaucratie. Het is een systeem dat helpt bij het vereenvoudigen en stroomlijnen van de activiteiten en tegelijkertijd zeker stelt dat zowel de interne als de externe klanten verrassend goede output ontvangen.
Het belangrijkste doel is zeker stellen dat de organisatie werkprocessen heeft die:

  • fouten voorkomen
  • klantgericht zijn
  • aanpasbaar zijn aan de veranderende behoeften van de klant
  • aan de organisatie een concurrentievoordeel geven
  • doorlooptijden, voorraden en vertragingen minimaliseren
  • het gebruik van investeringen maximaliseren
  • de inzet van het personeel optimaliseren
  • voor de medewerkers gemakkelijk zijn te gebruiken
  • begrip promoten.
 
     
Site gemaakt door: Q-Websites