Missie

De missie van Rooij Consultancy is het ondersteunen van organisaties bij de inrichting en de besturing van werkprocessen. Hoe kan men deze processen het beste inrichten en ze structureel en continu verbeteren? Naast het focussen op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie, gaat speciale aandacht uit naar het aanpassingsvermogen (adaptability) van deze processen om:

  • voortdurend in te spelen op de continu wijzigende in- en externe omstandigheden
    (klanteneisen en -wensen, wet- en regelgeving, normen, concurrentie, organisatie, mensen, kennis en ervaring, methoden en technieken, middelen, etc.)
  • het ontstaan van problemen te voorkomen
  • te innoveren,

zodat:

  • continu een gezonde balans blijft bestaan tussen de verschillende belangen van alle 'stakeholders' (klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, overheid, prospects, suspects, omgeving, samenleving en overige relaties)
  • reeds doorgevoerde verbeteringen opnieuw zullen verbeteren
  • de organisatie de concurrentiestrijd onder alle omstandigheden aan kan.

 
     
Site gemaakt door: Q-Websites