Visie

Momenteel zijn voor bedrijfsorganisaties de volgende trends actueel:

 • de dynamiek binnen en buiten organisaties blijft toenemen.
  Veel nieuwe producten, technologieën, regels en normen volgen elkaar in een flitsend tempo op. Alles beweegt, alles is tijdelijk, alles is mode.
 • klanten zijn tegenwoordig niet meer tevreden met een goede kwaliteit alleen; ze zijn veeleisender dan ooit. Ze evalueren de totale interface met de organisatie: prijs/kwaliteitsverhouding, (lever)betrouwbaarheid, klachtenafhandeling, klantvriendelijkheid, voorlichting, telefonische bereikbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid, imago, etc. etc..
 • in veel organisaties kost het oplossen van fouten veel tijd, geld en ergernis; fouten worden vaak veroorzaakt door bijzondere omstandigheden. Ad-hoc oplossingen als corrigerende maatregelen, reparaties en rework blijken ontoereikend. In te weinig gevallen worden proactief maatregelen genomen om problemen in het vervolg te voorkomen.
 • voor medewerkers is het vaak moeilijk om in te spelen op veranderingen; binnen de vastgestelde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is er te weinig ruimte om in te spelen op veranderingen, problemen en kansen.

Deze fenomenen stellen aan organisaties permanent hoge eisen om de bedrijfsvoering continu te verbeteren:

 • optimaliseren van de kwaliteit van producten en diensten
 • zuiniger en flexibeler werken
 • benutten en optimaliseren van de kennis en kunde van de medewerkers
 • voortdurend vernieuwen van het aanbod van producten en diensten: innovatie.

In de visie van Rooij Consultancy zijn organisaties gedwongen om dynamischer te denken en te doen.
Ten eerste is het hiervoor nodig sterker te leren denken in werkprocessen:

 • door werkprocessen met procesmodellering goed af te bakenen en te definiëren
 • door medewerkers te laten weten hoe zij kunnen bijdragen aan de doelen van de organisatie; een inspirerende visie of een collectieve ambitie kan de productiviteit bevorderen
 • door de organisatie zich te laten concentreren op de procesflow in plaats van op de hiërarchische / functionele structuren en systemen.

Ten tweede zou het continu en systematisch verbeteren van de werkprocessen een 'Way of life' moeten zijn door:

 • medewerkers continu te betrekken in de verdere stroomlijning van het proces
 • lastige en met bureaucratie overladen activiteiten te elimineren
 • de inspanning te richten op het ontwikkelen van flexibele werkprocessen die de interactie met in- of externe klanten en andere belanghebbenden bepalen.
Procesmanagement is de basis voor het effectief doorvoeren van organisatieveranderingen.
 
     
Site gemaakt door: Q-Websites