Functionaliteit
 
 


Het samen met onze partner ontwikkelde Storing & Stilstand Manage- ment Informatie Systeem (S&S MIS) geeft snel, eenvoudig, betrouwbaar en duidelijk inzicht in de storing- en stilstandsituatie van uw productie-proces(sen). Deze Downtime Monitoring Application is gebaseerd op webservice-architectuur, volledig meertalig, modulair, zeer flexibel en biedt voordelen voor elk type productieproces.
Een opsomming van de belangrijkste functionaliteiten (ook per module verkrijgbaar):

 • registratie van storingen en stilstanden
  Handmatig en automatisch vanuit procesbesturingssystemen als procescomputers, SCADA, PLC's (zelflerend!).
 • storingen en stilstanden oplossen
  Bij het registreren komen alle relevante eerder ontwikkelde oplossingen in volgorde van de mate van gebruik naar voren. Als de mogelijke oplossing er niet bij zit, kan het zoekgebied worden vergroot. Nieuwe oplossingen worden door de gebruikers al doende toegevoegd. Binnen de kortste keren ontstaat een kennissysteem met de 'best practices' waarmee troubleshooting steeds sneller verloopt.
 • diverse overzichten van geregistreerde storingen
 • bespreking en correctie van deze gegevens
 • analyse van storing en stilstand
 • logboek voor het melden van allerlei andere gebeurtenissen overige relevante informatie
  Belangrijke doelen van een logboek zijn dat ploegen goed elkaars werk kunnen overnemen en op elkaar af kunnen stemmen en dat later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Groot voordeel t.o.v. een geschreven logboek (boekwerk) is dat men de waarnemingen zeer snel terug kan vinden door gebruik te maken van ingebouwde zoekfuncties. Ook kan tekstuele en grafische informatie uit andere systemen er eenvoudig 'ingeplakt' worden.
  (trefwoorden: wachtverslag, wachtboek, wachtrapportage, wachtboeksysteem, journaal, register, logbook, Lochbuch)
 • actielijst voor het definiëren en vervolgen van acties
  Groot voordeel t.o.v. een geschreven actielijst is dat men de acties op allerlei manieren kan filteren en sorteren, b.v. op prioriteit, status, verantwoordelijke, uitvoerende, aanmeldingsdatum, etc.
  (trefwoorden: to do list, action list).

Hieronder vindt u enkele screenshots van het systeem:

Registratiescherm
Registreren van storingen en stilstanden (web based)

Pareto-grafiek
Storingsanalyse: interaktieve pareto-grafieken
(Downtime Distribution Analysis)

Logboekscherm
Logboek

Trend
Interactieve trendgrafieken

Actielijst overzicht
Actielijst

 

 
     
Site gemaakt door: Q-Websites